Online kampaň

VUB OTKD

VÚB Banka ako partner behu Od Tatier k Dunaju hľadala spôsob ako vrámci preteku pomôcť povodňou zdevastovaným Tatrám a zapojiť pri tom bežcov.

Tí však počas preteku nič iné ako behať nemôžu. Preto sme prišli s inovatívnou mechanikou - prispeli svojou rýchlosťou. Čím rýchlejšie prebehli predom určený úsek, tým viac sme prispeli. Dokopy až 5000 eurami